Zodat je precies weet waar jij en ik aan toe zijn.


 • Inschrijven kan d.m.v. het inschrijfformulier dat u krijgt van de docent. Dit formulier dient de eerste les te worden ingeleverd. Een inschrijving kan het gehele jaar plaatsvinden. 
 • De leerling kan kiezen voor lessen van 30, 45 of 60 minuten en een frequentie van eens in de week of eens in de 14 dagen. Er wordt in overleg een vast lesmoment afgesproken.
 • Het lesgeld wordt eens per twee maanden vooraf gefactureerd. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald. Contante boekingen worden niet geaccepteerd.
 • Het lesgeld is exclusief lesmateriaal. Lesmateriaal dient te worden aangeschaft door de leerling. Dit zal altijd in overleg gebeuren. (Gitaarleerlingen dienen vanzelfsprekend in bezit te zijn van een gitaar).
 • Er geldt een opzegtermijn van 4 weken . Vanaf het moment dat de leerling opzegt, is hij/zij verplicht nog 4 weken lessen af te nemen.
 • De eerste les is een gratis proefles. Deze duurt 30 minuten.
 • De eerste factuur wordt berekend over 4 lessen en geldt als proeftermijn. Wanneer de leerling na deze 4 lessen wil stoppen, kan dat direct en vervalt het opzegtermijn.
 • In de vakanties wordt er in principe geen les gegeven. Hierbij wordt het officiële schoolvakantie-rooster aangehouden. Ook op erkende feestdagen wordt er in principe geen les gegeven.
 • De leerling betaalt voor de afgesproken lessen, d.w.z. alle weken buiten de schoolvakanties en erkende feestdagen om. Wanneer men wekelijks les heeft, zijn dit ongeveer 40 lessen per jaar. Indien de leerling verhinderd is om een les te volgen, blijft de leerling voor deze les het lesgeld verschuldigd. Er kan eventueel gekeken worden naar een inhaalmogelijkheid, maar dit is niet gegarandeerd.
 • Indien de leerling om medische redenen of andere ernstige redenen voor een bepaalde tijd verhinderd is om lessen te volgen, kunnen de lessen (tijdelijk) worden stopgezet, waarbij men dus is vrijgesteld van de betaalverplichting. Hiervoor kan de docent naar een doktersverklaring vragen.
 • Wanneer de docent verhinderd is om les te geven, zal er worden gekeken naar een mogelijkheid om de les op een ander moment in te halen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, wordt de les niet in rekening gebracht.
 • De docent behoudt zich het recht om de lestarieven eens per jaar te wijzigen.
 • Wanneer de leerling (A) een nieuwe leerling (B) aandraagt, en die leerling (B) daadwerkelijk op les komt, ontvangt de leerling (A) eenmalig een gratis les. Dit wordt verrekend op de eerstvolgende factuur.